ifc mcdonald 中環

麥當勞 McDonald’s的餐廳地址、電話、食評、相片及餐牌,餐廳位於 中環港景街1號國際金融中心2樓2022號舖。 同朋友喺IFC食完野,準備離開搭車之際,經過見到新開左間麥當勞